Αξιολόγηση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2021-2022

Η διαδικασία αξιολόγησης των μαθημάτων του ΜΒΑ για το εαρινό εξάμηνο 2021-2022 θα διαρκέσει έως τις 29/05/2022.

Οι φοιτητές ήδη έχουν λάβει από τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος κωδικούς μιας χρήσης για ανώνυμη αξιολόγηση, καθώς και σχετικές οδηγίες.

Η διαδικασία είναι ανώνυμη, διαρκεί ελάχιστο χρόνο και παρέχει χρήσιμες πληροφορίες με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του προγράμματος.

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων να προβούν στην αξιολόγηση όλων των μαθημάτων του εξαμήνου, το αργότερο μέχρι τις 29/05/2022.

Written by