Αρχική

ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με έδρα τη Σίνδο

Με σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία!

Το μεταπτυχιακό στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και λειτουργεί από το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδoς (πρώην Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης).

Είναι επίσημα αναγνωρισμένο (από το 2015) από το ελληνικό κράτος και πιστοποιημένο από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

Η λειτουργία του διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και είναι ισότιμο με τα αντίστοιχα διπλώματα μεταπτυχιακών σπουδών που απονέμονται από όλα τα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διοίκηση των Επιχειρήσεων» («Master in Business Administration») με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων με γενική Κατεύθυνση (General MBA)
  • Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες (ΜΒΑ in International Business)

Στις υπόλοιπες σελίδες μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό μας.

Παράλληλα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε στο τηλέφωνο 6976838925 είτε στο email mba.dipae@gmail.com για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση χρειαστείτε!

Προκήρυξη για το νέο κύκλο σπουδών του Μεταπτυχιακού, αιτήσεις μέχρι 20 Σεπτεμβρίου (πατήστε εδώ)