Αξιολόγηση μαθημάτων εξαμήνου

Αξιολόγηση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2021-2022

Η διαδικασία αξιολόγησης των μαθημάτων του ΜΒΑ για το εαρινό εξάμηνο 2021-2022 θα διαρκέσει έως τις 29/05/2022. Οι φοιτητές ήδη έχουν λάβει από τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος κωδικούς μιας χρήσης για ανώνυμη αξιολόγηση, καθώς και σχετικές οδηγίες. Η διαδικασία Read more