Σταυράκη Γεωργία

Σύντομο βιογραφικό

Η Δρ. Γεωργία Σταυράκη έχει διατελέσει (2016-2023) Επίκουρη Καθηγήτρια (Senior Lecturer) στο Μάρκετινγκ στο Surrey Business School, University of Surrey (UK), όπου διεύθυνε το ΠΜΣ “MSc in Strategic Marketing”. Έχει διδάξει σε προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στο University of Surrey και στο Oxford Brookes University. Διαθέτει Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική και Διοίκηση, και Διδακτορικό Δίπλωμα Οικονομικών Επιστημών με γνωστικό αντικείμενο Συμπεριφορά καταναλωτή με έμφαση στις καταναλωτικές εμπειρίες από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι επίσης μέλος της Ακαδημίας Ανώτερης Εκπαίδευσης της Μεγάλης Βρετανίας (Fellow of the UK Higher Education Academy), μια διεθνής αναγνώριση σχετικά με την ποιότητα διδασκαλίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στο πεδίο της συμπεριφοράς καταναλωτή, στη μελέτη της κατανάλωσης αισθητικών εμπειριών και στη χρήση της ποιοτικής μεθοδολογίας στο πεδίο του μάρκετινγκ. Το επιστημονικό της έργο έχει δημοσιευτεί σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά με κριτές, όπως το Management Learning, European Journal of Marketing, και το Qualitative Market Research καθώς επίσης και σε διεθνή συνέδρια όπως το Association for Consumer Research, European Marketing Academy, και Academy of Marketing.

Στοιχεία επικοινωνίας

Email: stavrakig [at] gmail.com

Μαθήματα που διδάσκει στο ΜΒΑ

Βιογραφικό σημείωμα