Ομιλία με θέμα "Business Software / E-Procurement", από τον κ. Τσατσάκο Γεώργιο, στο πλαίσιο του μαθήματος "Διεθνές Διεπιχειρησιακό Μάρκετινγκ και Διεθνής Εφοδιαστική Αλυσίδα" του ΜΒΑ του ΔΙΠΑΕ

Guest lecture στο μάθημα Διεθνές Διεπιχειρησιακό Μάρκετινγκ και Διεθνής Εφοδιαστική Αλυσίδα

Στο πλαίσιο του μαθήματος «ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ» του Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) – Κατεύθυνση Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες του ΔΙΠΑΕ, είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τον κ. Γιώργο Τσατσάκο, Sales Director της εταιρείας cosmoONE, η Read more