Συμμετοχή σε συνέδρια

ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Συνέδρια στα οποία συμμετέχουν οι διδάσκοντες και οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού μας:

International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCI)
Tourman International Conference
Tourism Management Conference
ICOMEU International Conference
International Conference on Management of Educational Units
ICOHEMA International Conference
International Conference on Health Management

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ… ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΜΒΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ