Προσθήκη 15.000 νέων ηλεκτρονικών βιβλίων ανοικτής πρόσβασης στις συλλογές των Βιβλιοθηκών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Η συλλογή 15.000 νέων ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books) Ανοικτής Πρόσβασης (Open Access Complete) είναι πλέον διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες της πλατφόρμας Ebook Central, για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Σε όλους τους κόμβους του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, παρέχονται μέσω της υπηρεσίας EBook Central περίπου 15.000 νέοι τίτλοι ηλεκτρονικών βιβλίων ανοικτής πρόσβασης από 80 και πλέον εκδότες διεθνούς αναγνώρισης, όπως Taylor & Francis, De Gruyter, Springer, Manchester University Press, John Benjamins, World Scientific Publishing, Palgrave Macmillan, University of California Press κ.ά. Τα νέα ηλεκτρονικά βιβλία διατίθενται σε περισσότερες από 15 γλώσσες, καλύπτοντας πολλά επιστημονικά πεδία, όπως ιστορία, κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες, τεχνολογία, οικονομία, νομική, φιλοσοφία, εκπαίδευση, ιατρική, ψυχολογία κ.ά. Οι τίτλοι ανανεώνονται σε μηνιαία βάση και την επιμέλεια έχει η εταιρεία ProQuest.

Η πρόσβαση στα νέα ηλεκτρονικά βιβλία πραγματοποιείται μέσω της ήδη υπάρχουσας πλατφόρμας για τα ηλεκτρονικά βιβλία EbookCentral, για την οποία οι οδηγίες πρόσβασης έχουν ως ακολούθως:

Η υπηρεσία προσφέρει μία σειρά χαρακτηριστικών, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν με τους παρακάτω τρόπους, με την προϋπόθεση ότι η πρόσβαση σε αυτήν γίνεται είτε απομακρυσμένα μέσω VPN, είτε εντός των εγκαταστάσεων των πανεπιστημιουπόλεων του ΔΙΠΑΕ.

Μόλις οι χρήστες εισέλθουν στην υπηρεσία EbookCentral ελέγχουν πάντα το είδος της άδειας χρήσης του κάθε ηλεκτρονικού βιβλίου πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.

Διαθέσιμες ενέργειες βάσει του τρόπου εισόδου στην πλατφόρμα Ebook Central:

Α. Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά βιβλία χωρίς επιπλέον εγγραφή στην υπηρεσία Ebook Central

Διαθέσιμα βιβλιογραφικά δεδομένα και άδεια χρήσης κάθε ηλεκτρονικού βιβλίου.

Ενεργοποίηση VPN.

Είσοδος στην υπηρεσία εδώ.

Διαθέσιμες ενέργειες:

 • Περιήγηση στους διαθέσιμους τίτλους και τα περιεχόμενά τους.
 • Αναζήτηση τίτλων και/ή περιεχομένων ηλεκτρονικών βιβλίων.
 • Ανάγνωση επιγραμμικά (readonline).
 • Διαμοιρασμός ηλεκτρονικού βιβλίου μέσω του συνδέσμου του (sharelink of e-book).
 • Δημιουργία και εξαγωγή αναφοράς ηλεκτρονικού βιβλίου μέσω επιλογής στυλ αναφορών (citation style).
 • Καταφόρτωση (download) μέρους ή κεφαλαίων του ηλεκτρονικού βιβλίου.

B. Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά βιβλία με εγγραφή στην υπηρεσία Ebook Central

Απαιτείται δημιουργία τοπικού λογαριαμού (registration) στην υπηρεσία Ebook Central αποκλειστικά με το πανεπιστημιακό email (όνομα χρήστη) και κωδικό της επιλογής του κάθε χρήστη. Ο λογαριασμός αυτός ενεργοποιείται αφού εγκριθεί από τον διαχειριστή του συστήματος.

Διαθέσιμες ενέργειες:

 1. Όλα τα παραπάνω (βλ. Α).
 2. Καταφόρτωση (download) ολόκληρου του βιβλίου και δανεισμός του έως ένα έτος, αναλόγως της άδειας χρήσης.
 3. Δωρεάν καταφόρτωση και εγκατάσταση λογισμικού ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων (Adobe Digital Editions).
 4. Δυνατότητα επιλογής συσκευής κατά την καταφόρτωση ηλεκτρονικού βιβλίου.
 5. Δυνατότητα έκδοσης Adobe digital ID για ανάγνωση σε πολλαπλές συσκευές.
 6. Δημιουργία σελιδοδεικτών σε επίπεδο σελίδας βιβλίου και/ή τμήματος κειμένου.
 7. Δημιουργία σημειώσεων, σχολίων και υπογραμμίσεων εντός του κειμένου του ηλεκτρονικού βιβλίου.
 8. Δυνατότητα αντιγραφής και επικόλλησης τμήματος κειμένου του ηλεκτρονικού βιβλίου.
 9. Τοποθέτηση ηλεκτρονικών βιβλίων στο ηλεκτρονικό ράφι για μετέπειτα διάβασμα.
 10. Δημιουργία φακέλων εντός του ηλεκτρονικού ραφιού.
 11. Συνοπτική και εκτενής προβολή σημειώσεων, σχολίων, υπογραμμίσεων και σελιδοδεικτών. Άδεια χρήσης ηλεκτρονικών βιβλίων

Για όλες τα νέα διαθέσιμα ηλεκτρονικά βιβλία ανοιχτής πρόσβασης, παρέχεται ηλεκτρονική πρόσβαση σε απεριόριστο αριθμό ταυτόχρονων χρηστών.

Για την Υπηρεσία Ebook Central πατήστε εδώ…

Written by