Πιστοποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του ΔΙΠΑΕ

Πιστοποίηση ΜΒΑ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 41879/22.03.2024 απόφαση του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας για την Πιστοποίηση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG), για το επίπεδο σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Πιστοποίηση ΜΒΑ

Written by