Ολοκλήρωση διαδικασίας αξιολόγησης αιτήσεων και οδηγίες εγγραφής

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για το ΠΜΣ στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων και όλοι οι υποψήφιοι έλαβαν ενημέρωση. Οι επιτυχόντες καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση εγγραφής με τα σχετικά δικαιολογητικά, μέχρι την Παρασκευή 21/10/2022, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που έλαβαν στο email τους.

Written by