Νέα Ηλεκτρονικά Βιβλία για όλες τις Βιβλιοθήκες του ΔΙΠΑΕ

Οι Βιβλιοθήκες του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σε όλους τους κόμβους, απέκτησαν 10 νέους τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books). Η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά βιβλία γίνεται μέσω της πλατφόρμας Ebook Central. Η υπηρεσία προσφέρει μία σειρά χαρακτηριστικών, τα οποία μπορείτε να αξιοποιήσετε με τους παρακάτω τρόπους, με την προϋπόθεση ότι η πρόσβαση σε αυτήν γίνεται είτε απομακρυσμένα μέσω VPN, είτε εντός των εγκαταστάσεων των πανεπιστημιουπόλεων του ΔΙΠΑΕ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ…

Written by