Επικαιροποιημένο πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2022

Επικαιροποιημένο πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2022 για το ΠΜΣ στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), μετά από μια αλλαγή στην εξέταση του μαθήματος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ.

Written by