Δωρεάν δοκιμαστική πρόσβαση στη Βάση Δεδομένων “CNKI Express”

Η Διεύθυνση Βιβλιοθήκης και Κέντρο Πληροφόρησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) ενημερώνει ότι εκ μέρους του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) παρέχεται περίοδος δωρεάν δοκιμαστικής πρόσβασης στη βάση δεδομένων “CNKI Express”. Η πρόσβαση θα παραμείνει ανοικτή για έξι (6) περίπου μήνες, μέχρι 15-07-2024.

Written by