Γκούνα Ουρανία

Σύντομο βιογραφικό

Δρ. Γκούνα Ουρανία

Η Δρ. Ουρανία Γκούνα είναι επιστημονική συνεργάτης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού). Έχει πτυχίο Επιχειρησιακών Οικονομικών (University of Sunderland, UK), Μεταπτυχιακό σε σπουδές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Unversity of Newcastle Upon Tyne, UK) και διδακτορικό Οικονομικών, Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων από το University College London, UK.

Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία σε θέματα επιχειρηματικής οργάνωσης, διαχείρισης και αξιολόγησης ευρωπαϊκών επενδυτικών προγραμμάτων, καθώς και σε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Το επιστημονικό της έργο έχει δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, επιπρόσθετα έχει πραγματοποιήσει παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια. Πεδία ερευνητικής, διδακτικής και επαγγελματικής δραστηριότητας της: Οικονομικά των Επιχειρήσεων, Επιχειρηματικότητα ανά Βιομηχανία/Κλάδο Υπηρεσιών, Διεθνή Οικονομικά & Επενδύσεις, Μάνατζμεντ Επιχειρήσεων και Οργανισμών σε κλάδους (Τουρισμός, Υγεία, Εκπαίδευση κ.ά.), Ευρωπαϊκά Επενδυτικά Προγράμματα, Στρατηγικά Επιχειρηματικά Μοντέλα Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Στοιχεία επικοινωνίας

Email: ouraniagouna [at] @gmail.com

Μαθήματα που διδάσκει στο ΜΒΑ

Βιογραφικό σημείωμα