Αρχική

ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με έδρα τη Σίνδο

Το μεταπτυχιακό στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και λειτουργεί από το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδoς (πρώην Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης).
Είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (ΦΕΚ 1396/7-7-2015, ΦΕΚ 2582/3-7-2018 και ΦΕΚ 3470/20-08-2020) και είναι ισότιμο με τα αντίστοιχα διπλώματα μεταπτυχιακών σπουδών που απονέμονται από όλα τα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διοίκηση των Επιχειρήσεων» («Master in Business Administration») με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων με γενική Κατεύθυνση (General MBA)
  • Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες (ΜΒΑ in International Business)

Στις υπόλοιπες σελίδες μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό μας, ενώ φυσικά είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση χρειαστείτε!