Όρκος διπλωματούχων ΜΒΑ

Όρκος ΜΒΑ

Αξιωθείς του Μεταπτυχιακού Διπλώματος /
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος /
υπόσχομαι /
και καθομολογώ ενσυνείδητα /
ότι θα υπηρετώ /
και θα θεραπεύω τις αξίες, /
τις τέχνες και την επιστήμη των οποίων έγινα γνώστης./
Με ελεύθερο πνεύμα /
θα μελετώ και θα αποδέχομαι κριτικά /
όλες τις εξελίξεις στην επιστήμη, /
την τεχνολογία και τον πολιτισμό, /
θα τηρώ τις αρχές του δικαίου /
και του ορθού λόγου, /
και θα εντάσσω το ατομικό στο κοινωνικό συμφέρον. /
Υπόσχομαι στην Ελληνική κοινωνία /
ότι θα υπηρετώ ανιδιοτελώς /
και με όλες μου τις δυνάμεις /
την εθνική ανεξαρτησία, /
την ειρήνη, /
τη δημοκρατία /
και την κοινωνική δικαιοσύνη, /
σεβόμενος πάντα το Σύνταγμα /
και τους Νόμους του Κράτους /
ως υπεύθυνος πολίτης, για το καλό της Πατρίδας μας.