Έντυπα για φοιτητές

Χρήσιμα έντυπα

Δίδακτρα-υποτροφίες

Για όλα τα έντυπα και τα δικαιολογητικά σχετικά με τα δίδακτρα και τις υποτροφίες πατήστε εδώ…

Έκδοση τιμολογίου για τα τέλη φοίτησης

Όσοι φοιτητές, αντί αποδείξεως, επιθυμούν την έκδοση τιμολογίου, θα πρέπει να έχουν μια από τις παρακάτω ιδιότητες:
α) υπάλληλος σε κάποια επιχείρηση ή
β) ελεύθερος/η επαγγελματίας ή ιδιοκτήτης/τρια επιχείρησης.

Ανάλογα με την περίπτωση που εντάσσεστε, θα πρέπει να συμπληρώσετε προσεκτικά, να υπογράψετε, να σφραγίσετε και να αποστείλετε στη Γραμματεία του ΠΜΣ ΜΒΑ το αντίστοιχο αίτημα, προκειμένου να προωθηθεί στην Επιτροπή Ερευνών του ΔΙΠΑΕ.