Τελική δήλωση επιλογής κατεύθυνσης σπουδών

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μας όπως αποστείλουν την τελική-οριστική δήλωση επιλογής κατεύθυνσης σπουδών, το αργότερο έως την Κυριακή 13/3. Η δήλωση γίνεται ηλεκτρονικά εδώ…

Written by