Σχετικά με το ΜΒΑ

MBA

Τί είναι το ΜΒΑ

Tο Master of Business Administration (MBA) αποτελεί το πλέον δημοφιλές μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ελλάδα και παγκοσμίως, διότι παρέχει το απαραίτητο γνωσιακό υπόβαθρο για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της αγοράς και των επιχειρήσεων και τις αναγκαίες δεξιότητες για την ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη άσκηση διοίκησης μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.

Σε ποιούς απευθύνεται

Το ΜΒΑ απευθύνεται σε:

  • Πτυχιούχους (ή τελειόφοιτους) ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους με ένα επιπρόσθετο σημαντικό εφόδιο.
  • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών (ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας) που επιδιώκουν μια ώθηση στην καριέρα τους.
  • Ελεύθερους επαγγελματίες και σε επιχειρηματίες που αισθάνονται την ανάγκη διεύρυνσης των γνώσεων και ικανοτήτων τους.
  • Στελέχη του δημόσιου τομέα που επιζητούν έναν τρόπο να διασφαλίσουν και να εξελίξουν την εργασία τους.

Πλεονεκτήματα του ΜΒΑ του ΔΙΠΑΕ

Το Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων του ΔΙΠΑΕ με έδρα τη Σίνδο, έχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

  • Παρέχει ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας.
  • Εφαρμόζει σύγχρονες και πρωτοποριακές μεθόδους εκπαίδευσης.
  • Διαθέτει εξαιρετικό εκπαιδευτικό προσωπικό με πλούσια ερευνητική και διδακτική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία.
  • Δίνει τη δυνατότητα εξόφλησης των διδάκτρων σε δόσεις.
  • Εφαρμόζει τις αρχές διασφάλισης ποιότητας που καθορίζονται από την Α.ΔΙ.Π. (Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας).
  • Υποστηρίζει τις προσπάθειες των αξιόλογων αποφοίτων για ανεύρεση εργασίας.

Δείτε και: