Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΜΒΑ του ΔΙΠΑΕ

Υποβολή και αξιολόγηση αιτήσεων

Πότε ξεκινά ο νέος κύκλος σπουδών για το Μεταπτυχιακό? Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις;

Η έναρξη νέου κύκλου σπουδών γίνεται κάθε Οκτώβριο. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από μέσα Ιουνίου μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης η οποία αναρτάται στον ιστότοπο του προγράμματος.

Έχω πρώτο πτυχίο από σχολή που δεν έχει άμεση σχέση με το αντικείμενό σας (Διοίκηση Επιχειρήσεων). Μπορώ να υποβάλλω αίτηση, θα γίνει αποδεκτή;

Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το τμήμα, το Μεταπτυχιακό μας απευθύνεται σε αποφοίτους όλων των τμημάτων. Όσον αφορά την τελική επιλογή-αποδοχή, εξετάζονται όλα τα κριτήρια που αναφέρονται στην προκήρυξη και συνεκτιμώνται όλα τα δικαιολογητικά που έχουν προσκομίσει οι υποψήφιοι.

Με ποιόν τρόπο μπορώ να αποδείξω την επαρκή γνώση ξένης γλώσσας;

Παρακαλούμε δείτε λεπτομέρειες στη σχετική σελίδα του ΑΣΕΠ.

Με ποιόν τρόπο υποβάλλω την αίτηση; Πρέπει να σας προσκομίσω τα πρωτότυπα δικαιολογητικά;

Αρχικά υποβάλλετε όλα τα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (στο σχετικό σύνδεσμο που αναφέρεται στην προκήρυξη). Σε επόμενο στάδιο (συνέντευξη) θα κληθείτε να προσκομίσετε ή να αποστείλετε στη Γραμματεία το φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά σας.

Θα μπορούσατε να με ενημερώσετε σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής;

Η διαδικασία εισαγωγής στο μεταπτυχιακό περιλαμβάνει:
α) την υποβολή αίτησης, συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και
β) τη συνέντευξη, με όσους από τους υποψηφίους κατέθεσαν αίτηση και πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που προσδιορίζονται από την προκήρυξη.
Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην προκήρυξη.

Υπάρχει παράβολο για την κατάθεση-εξέταση της αίτησης;

Όχι, δεν υπάρχει παράβολο. Η κατάθεση της αίτησης γίνεται χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε ποσού.

Τα επιπλέον δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη (π.χ. αντίγραφο πτυχιακής, συστατικές επιστολές κλπ.) είναι υποχρεωτικά;

Όχι, τα δικαιολογητικά με την αρίθμηση Γ (Γ1, Γ2, Γ3 κλπ.) που αναφέρονται στην προκήρυξη δεν είναι υποχρεωτικά. Συνιστούμε πάντως να υποβάλλετε όποιο από τα δικαιολογητικά αυτά έχετε διαθέσιμο, προς ενίσχυση της υποψηφιότητάς σας.

Πώς αποδεικνύω την εργασιακή μου εμπειρία-προϋπηρεσία; Δεν αρκεί το ότι αναφέρεται στο βιογραφικό μου;

Δεν αρκεί η απλή αναφορά στο βιογραφικό. Χρειαζόμαστε πιστοποιητικό/βεβαίωση από τον ασφαλιστικό σας φορέα. Εάν ανήκετε στον ΕΦΚΑ, μπορείτε να εκδώσετε ηλεκτρονικά μια τέτοια βεβαίωση από εδώ…
Εάν στη βεβαίωση αυτή η ειδικότητά σας είναι πολύ γενική (π.χ. Λοιποί Υπάλληλοι Γραφείου), θα ήταν καλό να μας προσκομίσετε και μια βεβαίωση από τον εργοδότη σας (εάν είναι εφικτό), όπου θα αναφέρεται το αντικείμενο της εργασίας σας.

Όσον αφορά στις συστατικές επιστολές, πώς θέλετε να σας τις στείλω: ηλεκτρονικά μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, σε έντυπη μορφή-ταχυδρομικά ή να τις στείλει απευθείας σε εσάς το άτομο που με συστήνει;

Μπορείτε να τις υποβάλλετε με όποιον τρόπο επιθυμείτε ή είναι πιο εύκολο για εσάς, δηλαδή:

  • σε ηλεκτρονική μορφή, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά σας ή
  • μέσω email στη Γραμματεία μας από το άτομο που σας συστήνει ή
  • ταχυδρομικώς, από το άτομο που σας συστήνει.

Παίζει ρόλο η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης; Θα έχουν προτεραιότητα οι αιτήσεις που θα κατατεθούν πιο νωρίς;

Η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης δεν παίζει κανένα ρόλο, αρκεί φυσικά η κατάθεση να γίνει πριν τη λήξη της σχετικής προθεσμίας. Όλες οι αιτήσεις που κατατεθούν εμπρόθεσμα θα αξιολογηθούν ισότιμα. Παρόλα αυτά, προτείνεται στους υποψήφιους να υποβάλλουν εγκαίρως την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να ελεγχθούν και να εντοπιστούν-διορθωθούν τυχόν παραλείψεις.

Πρέπει οπωσδήποτε να έχω λογαριασμό Gmail για να υποβάλλω την αίτησή μου στην ηλεκτρονική φόρμα;

Ναι, πρέπει να έχετε λογαριασμό Gmail, καθώς θα πρέπει να ανεβάσετε τα αρχεία σας ηλεκτρονικά. Εάν δυσκολεύεστε με τη διαδικασία, μπορείτε να στείλετε την αίτηση και τα δικαιολογητικά σας μέσω email, στο mba@teithe.gr.

Πρόγραμμα σπουδών, μαθήματα

Έχετε κατευθύνσεις και αν ναι, ποιες;

Το Μεταπτυχιακό μας έχει τις εξής κατευθύνσεις:

  • Γενική κατεύθυνση (General MBA)
  • Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες (International Business)

Η επιλογή της κατεύθυνσης γίνεται μετά το τέλος του Α’ εξαμήνου.

Πού και πώς γίνονται τα μαθήματα;

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στη Σίνδο, στις εγκαταστάσεις του πρώην Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ). Υπάρχει δυνατότητα και εξ αποστάσεως παρακολούθησης των μαθημάτων.

Διάβασα ότι υπάρχει διπλωματική εργασία. Είναι υποχρεωτική, μπορώ να παρακολουθήσω κάποια μαθήματα αντί της εργασίας;

Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας είναι υποχρεωτική.

Μπορείτε να μου πείτε πότε διεξάγονται τα μαθήματα, έτσι ώστε να μπορώ να προγραμματίσω με τη δουλειά μου;

Τα μαθήματα (για το Α’ και Β’ εξάμηνο) διδάσκονται τις εξής μέρες και ώρες:

  • Τετάρτη, 16:45-21:30
  • Παρασκευή, 16:45-21:30
  • Σάββατο, 10:00-14:45

εξαιρουμένων φυσικά των επίσημων αργιών και διακοπών.

Πότε ξεκινούν τα μαθήματα;

Τα μαθήματα του Α’ εξαμήνου ξεκινούν στο τέλος Οκτωβρίου και ολοκληρώνονται (μαζί με τις εξετάσεις) στα τέλη Φεβρουαρίου. Το Β’ εξάμηνο ξεκινά στις αρχές Μαρτίου και ολοκληρώνεται (μαζί με τις εξετάσεις) στο τέλος Ιουνίου. Στο Γ’ εξάμηνο δεν πραγματοποιούνται μαθήματα, καθώς τότε εκπονείται η διπλωματική εργασία.

Μπορώ να απουσιάσω από κάποιο μάθημα λόγω εργασίας ή οικογενειακών υποχρεώσεων;

Επιτρέπονται απουσίες μέχρι το 20% των ωρών διδασκαλίας του κάθε μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Δίδακτρα, υποτροφίες

Ποιο είναι το ποσό για τα δίδακτρα; Γίνονται ευκολίες πληρωμής;

Το συνολικό ποσό για τα δίδακτρα-τέλη φοίτησης ανέρχεται σε 3.840 ευρώ. Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται τμηματικά, σε 2 δόσεις ανά εξάμηνο φοίτησης (δηλαδή συνολικά 6 δόσεις).

Προβλέπονται υποτροφίες; Και αν ναι, μπορείτε να με ενημερώσετε από τώρα, πριν κάνω την αίτηση, εάν δικαιούμαι την υποτροφία;

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, προβλέπονται υποτροφίες σε ποσοστό έως 30% επί του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Για παράδειγμα, στους 40 εισακτέους μπορούν να δοθούν το πολύ 12 υποτροφίες. Οι υποτροφίες χορηγούνται με βάση κριτήρια που καθορίζονται από το νόμο (και μπορείτε να τα δείτε στη σελίδα Δίδακτρα-Υποτροφίες). Η όλη διαδικασία πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και την εισδοχή-εγγραφή των φοιτητών του ΠΜΣ.

Υπάρχουν ειδικές υποτροφίες για ανέργους ή/και για ΑΜΕΑ κλπ.;

Οι υποτροφίες αφορούν σε όλους τους υποψήφιους χωρίς καμία διάκριση, αρκεί φυσικά να πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η επιχείρηση στην οποία εργάζομαι προτίθεται να καλύψει το κόστος του Μεταπτυχιακού. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο;

Βεβαίως. Ειδικά μάλιστα για τέτοιες περιπτώσεις, υπάρχει πρόγραμμα χρηματοδότησης μέσω του ΟΑΕΔ, το οποίο καλύπτει μέρος ή ολόκληρο το ποσό, αναλόγως με ορισμένες προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί η επιχείρηση. Θα συνιστούσαμε πρώτα να κάνετε μια συζήτηση επί του θέματος με τους υπευθύνους της επιχείρησης και στη συνέχεια να συζητήσουμε μαζί όποια απορία έχετε.

Είναι δυνατή η έκδοση τιμολογίου όσον αφορά την πληρωμή των διδάκτρων;

Ναι, μπορεί να γίνει κατόπιν συνεννόησης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής σας στο Μεταπτυχιακό.

Έχετε κάποια ερώτηση που δεν αναφέρεται παραπάνω ή κάποια απορία που δεν καλύπτεται επαρκώς; Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας απαντήσουμε άμεσα!