Β΄εξάμηνο

Β' εξάμηνο

Μαθήματα Β’ εξαμήνου, κατεύθυνση: Γενική

 • Μάνατζμεντ Λειτουργιών και Διαδικασιών
 • Στρατηγικό Μάνατζμεντ
 • Διοικητική Λογιστική
 • Ειδικά Θέματα Μάρκετινγκ
 • Πληροφοριακά Συστήματα Μάνατζμεντ
 • Αλλαγή, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα

Μαθήματα Β’ εξαμήνου, κατεύθυνση: Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

 • Μάνατζμεντ Λειτουργιών και Διαδικασιών
 • Στρατηγικό Μάνατζμεντ
 • Διεθνή Οικονομικά & Διεθνές Εμπόριο
 • Διεθνές Μάρκετινγκ
 • Σύστημα Πληροφοριών Μάνατζμεντ και Διεθνούς Μάρκετινγκ
 • Διεθνές Διεπιχειρησιακό (Β2Β) Μάρκετινγκ και Διεθνής Εφοδιαστική Αλυσίδα

Δείτε και: