Διεθνής διάκριση του καθηγητή του ΜΒΑ Γκούνα Αθανάσιου

Διεθνής διάκριση για τον Καθηγητή του Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, κ. Γκούνα Αθανάσιου.

Στο Διεθνές Συνέδριο Έρευνας και Επιχειρηματικότητας Μάρκετινγκ «ICCMI 2017» παρουσίασε έρευνα η οποία και έλαβε άριστη αξιολόγηση από την διεθνή επιτροπή του συνεδρίου για την τεκμηρίωση και ανάλυση της σχετικής έρευνας αλλά και τον τρόπο παρουσίασης και ανάπτυξης της.

Περισσότερα εδώ…

Written by