Αβδημιώτης Σπύρος

Σύντομο βιογραφικό

Δρ. Αβδημιώτης Σπύρος

Ο Σπύρος Αβδημιώτης, κατέχει θέση Αναπληρωτή Καθηγητή στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, είναι αναπληρωτής διευθυντής του εργαστηρίου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης (TOURLAB), ενώ παράλληλα συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας EPSILONNET ως ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος. Έχει λάβει διδακτορικό δίπλωμα από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.), στο γνωστικό πεδίο της διαχείρισης γνώσης. Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα είναι η διαχείριση και μεταφορά άρρητης γνώσης, ο στρατηγικός σχεδιασμός και η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Ανάμεσα στις μελέτες που έχει εκπονήσει είναι ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης (2019- 2020), και της Χαλκιδικής, η ανάπτυξη της στρατηγικής Ευφυούς Εξειδικευσης στην Κύπρο και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του χωροταξικού πλαισίου (ΕΠΧΣΑΑ) για το τουρισμό. Έχει συνεργαστεί με σημαντικά Ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια και έχει δημοσιεύσει σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων το επιστημονικό του έργο.

Στοιχεία επικοινωνίας

Κτίριο ΣΔΟ, Ισόγειο, Γραφείο 2, Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη Δι.Πα.Ε, Σίνδος, Θεσσαλονίκη.

Τηλ: (+30) 2310 013774

Email: avdimiotis [at] outlook.com

Μαθήματα που διδάσκει στο ΜΒΑ

Βιογραφικό σημείωμα