Διδάσκοντες

Ακαδημαϊκό προσωπικό ΜΒΑ

Στους διδάσκοντες του MBA περιλαμβάνονται τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού του ΔΙΠΑΕ:

Επιπλέον στο ΜΒΑ διδάσκουν μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του ΔΙΠΑΕ, άλλων ΑΕΙ, καθώς και επιστημονικοί συνεργάτες: