Διδάσκοντες

Ακαδημαϊκό προσωπικό ΜΒΑ

Στους διδάσκοντες του MBA περιλαμβάνονται τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού του ΔΙΠΑΕ:

Σαρμανιώτης Χρήστος, Καθηγητής

Χρήστου Ευάγγελος, Καθηγητής

Ασημακόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Σταλίδης Γιώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Σύρπη Μαρίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Παπαϊωάνου Ευγενία, Επίκουρη Καθηγήτρια

Δελησταύρου Αντωνία, Επίκουρη Καθηγήτρια

Τσιάκης Θεοδόσιος, Επίκουρος Καθηγητής

Αβδημιώτης Σπυρίδων, Επίκουρος Καθηγητής

Γκούνας Αθανάσιος, Καθηγητής Εφαρμογών

Επιπλέον στο ΜΒΑ διδάσκουν μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του ΔΙΠΑΕ και άλλων ΑΕΙ:

Στεφάνου Κωνσταντίνος, Καθηγητής ΔΙΠΑΕ

Δασίλας Απόστολος, Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΜΑΚ

Φωλίνας Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΙΠΑΕ

Κοτζαϊβάζογλου Ιορδάνης, Επίκουρος Καθηγητής ΔΙΠΑΕ

Γκρος Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΔΙΠΑΕ

Νάνος Ιωάννης, Επιστημονικός Συνεργάτης ΔΙΠΑΕ

Γκούνα Ουρανία, Επιστημονικός Συνεργάτης ΔΙΠΑΕ

Τσεκουρόπουλος Γεώργιος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΔΙΠΑΕ